CADR (Clean Air Delivery Rate)

CADR (Clean air delivery rate)

CADR er en av de mest brukte begrepene ved snakk om luftrensere, men kanskje også det minst forståtte begrepet. 

Hva er CADR?

CADR står for “Clean Air Delivery Rate” og er en måleenhet som brukes til å vurdere effektiviteten til luftrensere. Måleenheten forteller oss hvor mye ren luft luftrenseren produserer per tidsenhet, og dette tallet angis vanligvis i kubikkmeter per time (m³/t). Jo høyere tallet er, jo mer effektivt vil luftrenseren kunne rense luften i rommet. Clean Air Delivery Rate ble utviklet av Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM), som en standardisert måte å sammenligne luftrenseres ytelse på.

Hvordan beregnes CADR?

Clean Air Delivery Rate beregnes gjennom en test, hvilket utføres ved å plassere en luftrenser i sentrum av et nøyaktig kontrollert testkammer. Steg én er å sørge for at testkammeret er rent og fritt for støv, samt at luftrenseren er ren og fri for støv. Romstørrelsen og takhøyden må være nøyaktig målt og dokumentert. Steg to er å plassere luftrenseren midt i testkammeret og sørge for at den har strømtilførsel. Steg tre er å sprøyte inn partikkelforurersning i rommet. Steg fire er å måle partikkelkonsentrasjonen i rommet med en optisk partikkel teller (OPC). Dette gir en referanseverdi for partikkelkonsentrasjonen i rommet før noen som helst inngrep fra luftrenseren. 

Steg fem er å starte luftrenseren og la den kjøre på maksimal viftehastighet i 20 minutter. Steg 6 vil være å foreta nok en partikkelmåling med OPC, for å registrere hvor mye partikler som har blitt fjernet av luftrenseren i løpet av de 20 minuttene. Testpersonellet bruker målingene for å beregne verdier for Clean Air Delivery Rate; én for hver partikkelstørrelse (røyk, pollen og støv). Disse verdiene angir antall kubikkmeter med ren luft som luftrenseren kan produsere per minutt for hver partikkelstørrelse. Steg syv er gjentakelse av testen med ulike viftehastigheter for å gi forbrukeren et mer helhetlig inntrykk av hvordan luftrenseren opererer i praksis.  

Hvordan måles CADR? 8 stegs prosess
Hvordan måles CADR? 8 stegs prosess (telefon)

Hvordan forstå en CADR måling?

Clean Air Delivery Rate angir en luftrenser sin evne til å eliminere luftbårne partikler fra luften. Vi skiller mellom tre ulike målinger.

Jo høyere tallene er, desto mer effektiv er luftrenseren til å fjerne respektive stoffer fra luften, som støv, pollen og røyk. Forbrukere bør velge en luftrenser med høy Clean Air Delivery Rate for å få den beste ytelsen. Hvis det kun er oppgitt et tall for luftrenseren er dette tallet gjennomsnittet av de tre overnevnte tallene (støv, pollen og røyk). 

Hvordan velge luftrenser med rett CADR?

Når man skal velge luftrenser er det utrolig viktig med rett Clean Air Delivery Rate så dine behov blir tilstrekkelig dekket. Først og fremst må man tenke på størrelsen på rommet. Jo større rommet er, desto høyere Clean Air Delivery Rate behøves. En annen faktor å ta i betraktning er hvor mange luftskifter i timen man ønsker (Air Changes Per Hour). Hvis man ikke har allergi eller astma, vil 2 luftskifter i timen være tilstrekkelig. For allergikere og asmatikere, avgjøres rett antall luftskifter per time på basis av hvor store plager man opplever. Milde plager krever 2 luftskifter i timen, moderate plager krever 5 luftskifter i timen og alvorlige plage krever 7 luftskifter i timen. 

Da mange forhandlere og produsenter av luftrensere pynter på sannheten når det kommer til bruksområde, anbefaler vi alle å regne ut Clean Air Delivery Rate selv. Du kan regne ut rett CADR for deg og din situasjon ved å multiplisere din romstørrelse i kvadratmeter med takhøyden din i meter, for så å multiplisere dette med ditt ønskelige antall luftskifter i timen. 

Romstørrelse * Takhøyde * Antall luftskifter i timen = CADR

Man bør også tenke på hvilke typer forurensende stoffer man ønsker å fjerne. Hvis man har allergier eller astma, vil det være viktig å velge en luftrenser med høy Clean Air Delivery Rate for pollen og støv. Hvis man bor i et område med høy luftforurensning eller har røykere i husstanden, vil det være viktig å velge en luftrenser med høy Clean Air Delivery Rate for røyk. 

Konklusjon

Clean Air Delivery Rate er en viktig måling for forbrukere å vurdere ved valg av luftrenser, da den sier mye om luftrenserens evne til å fjerne uønskede luftbårne partikler fra inneluften (effektivitet). Forbrukere bør velge en luftrenser med en Clean Air Delivery Rate som passer til sin respektive romstørrelse og sine behov når det kommer til luftskifter i timen. 

Noe å bemerke seg om Clean Air Delivery Rate, er at den ikke tar hensyn luftrenserens eventuelle produksjon av ozon, luftrenserens evne til å fjerne lukt, nyttig teknologi som ionisering og UVC lampe eller filter-ytelse over tid. Les luftrenser test: sammenligning av de 9 mest populære modellene, hvis du ønsker mer informasjon om hva du bør se etter før kjøp av luftrenser. Du kan også se vår hovedside for luftrenser for mer informasjon. 

Ingen produkter i handlekurven.

Hei.

Vi vil gi deg 10% avslag.