LUFTRENSER

Ozon luftrensere

Ozon luftrensere renser luften ved å sende ut ozonmolekyler, men hvor effektive er de egentlig? Og hvorfor har miljødirektoratet bedt alle forhandlere om å stanse salget av slike luftrensere til privatpersoner? Finnes det bedre alternativer?

Hva er ozon?

Ozon (O₃) er en gass som består av tre oksygenatomer (O). Du har sikkert hørt om ozonlaget, som befinner seg i jordens atmosfære. Dette er livsviktig for liv på jorden, da ozonlaget beskytter oss mot sterk ultraviolett stråling. Ozon på bakkenivå derimot, kan være svært helseskadelig. Ozon er farlig for mennesker da det kan oksidere og bryte ned organisk materiale, inkludert cellevegger og cellemembraner i luftveiene og lungene, noe som kan føre til betennelse og skade på vevet. Ozon kan også være skadelig for dyr, materialer og vegetasjon. Bivirkninger av eksponering for ozon inkluderer, men er ikke begrenset til:

Hva er en ozon luftrenser?

En ozon luftrenser er et apparat som produserer store mengder ozon molekyler (O₃). Disse molekylene er ment til å reagere med og nøytralisere luftbårne forurensende stoffer, og konvertere de til mindre, mer stabile og uskadelige forbindelser.

Det er imidlertid et problem med denne tilnærmingen; Ozonmolekyler er ikke selektive. Dette betyr at de ikke bare reagerer med skadelige stoffer, men også med uskadelige partikler i luften. Dette kan føre til uønskede kjemiske reaksjoner som resulterer i opprettelsen av nye, potensielt giftige forbindelser.

Fungerer ozon luftrensere?

Ozon luftrensere fungerer, men kun ved nivåer av ozon som er helseskadelig for mennesker, dyr og planter. Da slike luftrensere kun fjerner noen luftbårne forurensninger, er de heller ikke like effektive som moderne luftrensere med 5-trinns filtreringssystemer. Ozon luftrensere, i motsetning til våre luftrensere, vil for eksempel ikke klare å fjerne støv, dyrehår, pollen, midd, karbonmonoksid og formaldehyd

Er ozon luftrensere trygge?

Ozon luftrensere er ikke trygge hvis man befinner seg i samme rom som apparatet under bruk. Hvis man ikke befinner seg i samme rom som apparatet under bruk, er de relativt trygge, men fortsatt ikke særlig effektive. Vent minst fire timer med å oppholde deg i et rom nylig renset med en ozon luftrenser, og luft ut i minst én time etter bruk. 

Et forskningseksperiment fra 1992 dokumenterte at ozon var svært effektiv i reduksjonen av luktmolekyler og andre kjemikalier utløst ved teppeproduksjon. Eksperimentet konkluderte derimot også med at fjerningen av disse stoffene med ozon, resulterte i produksjonen av aldehyder og maursyre. Totalt sett, økte nivåene av skadelige organiske kjemikalier i rommet etter ozon behandlingen ble introdusert. 

Flere studier viser at ozon nivåene ved bruk av en ozon luftrenser overstiger trygge nivåer for mennesker og dyr, selv om instruksjoner fra produsenten følges. Konsentrasjonen av ozon kan være svært vanskelig å regulere da det er mange faktorer som spiller inn; romstørrelse, apparatets ozonproduksjon, mengden materie som kan reagerer med ozonet og ventilasjonsgrad. 

Moderne, ozon-frie luftrensere

Luftrensere fra Haus & Luft er utstyrt med et patentert 5-trinns filtreringssystem som renser luften bedre enn ozon luftrensere og er 100% trygge. Se V11 Luftrenser hvis du skal rense et rom på 50 kvadratmeter eller mindre. V20 Luftrenser er for deg som skal rense store arealer, på opptil 100 kvadratmeter. 

4,6
4.6/5

V11 Luftrenser

Store krefter i sving

Standard: 48 m²

Allergi: 20 m²

4,5
4.5/5

V20 Luftrenser

Den ultimate luftrenseren

Standard: 100 m²

Allergi: 40 m²

Ofte stilte spørsmål om ozon luftrensere

Ozon kan være farlig å puste inn og kan forårsake helseproblemer, spesielt for personer med astma eller andre luftveisproblemer. Ozon kan også irritere luftveiene, forårsake hoste, pustebesvær og kan også skade lungene ved langvarig eksponering.

Ozonmaskiner anses som farlige å bruke da det ofte er veldig vanskelig å følge trygg prosedyre ved bruk. Det er også begrenset med forskning når det kommer til hvordan ulike luftforurensninger reagerer i kontakt med forhøyede nivåer av ozon. 

En ozon maskin øker produksjonen av ozon i luften ved å splitte oksygenmolekyler (O2), som danner oksygenatomer (O), som kan feste seg til andre oksygenmolekyler og danne ozon. Denne prosessen renser luften, men kan også være svært skadelig for mennesker, dyr, planter og materialer. 

En ozon luftrenser, ofte omtalt som en ozon generator, øker mengden ozon i luften med formål om å rense luften. Salg av ozon luftrensere til privatpersoner er forbudt og det er med god grunn. Ozon kan utgjøre en alvorlig helserisiko for mennesker, dyr og planter. 

Ozon luftrensere, ofte referert til som ozon generatorer, anses ikke som trygge. Miljødirektoratet vedtok i 2022 at salg av ozon generatorer til privatpersoner skulle bli ulovlig. Vedtaket ble foretatt på bakgrunn av en seksdobling av saker relatert til ozon generatorer de siste 10 årene. 

Ingen produkter i handlekurven.

Hei.

Vi vil gi deg 10% avslag.