LUFTRENSER

CADR (Clean Air Delivery Rate)

CADR er en av de mest brukte begrepene ved snakk om luftrensere, men kanskje også det minst forståtte begrepet. La oss forklare og avmystifisere dette begrepet, én gang for alle. 

Hva er CADR?

CADR står for “Clean Air Delivery Rate” og er en måleenhet som brukes til å vurdere effektiviteten til luftrensere. Måleenheten forteller oss hvor mange kubikkmeter med ren luft som blir produsert av luftrenseren per time (m³/t). Jo høyere tallet er, jo mer effektivt vil luftrenseren kunne rense luften i rommet. Clean Air Delivery Rate ble utviklet av Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM), som en standardisert måte å sammenligne luftrenseres ytelse på.

Hvordan måles CADR?

Clean Air Delivery Rate beregnes gjennom en test, hvilket utføres ved å plassere en luftrenser i sentrum av et nøyaktig kontrollert testkammer. Steg én er å sørge for at testkammeret er rent og fritt for støv, samt at luftrenseren er ren og fri for støv. Romstørrelsen og takhøyden må være nøyaktig målt og dokumentert. Steg to er å plassere luftrenseren midt i testkammeret og sørge for at den har strømtilførsel. Steg tre er å sprøyte inn partikkelforurersning i rommet. Steg fire er å måle partikkelkonsentrasjonen i rommet med en optisk partikkel teller (OPC). Dette gir en referanseverdi for partikkelkonsentrasjonen i rommet før noen som helst inngrep fra luftrenseren. 

Steg fem er å starte luftrenseren og la den kjøre på maksimal viftehastighet i 20 minutter. Steg 6 vil være å foreta nok en partikkelmåling med OPC, for å registrere hvor mye partikler som har blitt fjernet av luftrenseren i løpet av de 20 minuttene. Testpersonellet bruker målingene for å beregne verdier for Clean Air Delivery Rate; én for hver partikkelstørrelse (røyk, pollen og støv). Disse verdiene angir antall kubikkmeter med ren luft som luftrenseren kan produsere per minutt for hver partikkelstørrelse. Steg syv er gjentakelse av testen med ulike viftehastigheter for å gi forbrukeren et mer helhetlig inntrykk av hvordan luftrenseren opererer i praksis.  

Hvordan måles CADR? 8 stegs prosess
Hvordan måles CADR? 8 stegs prosess (telefon)

Hvordan forstå en CADR måling?

Clean Air Delivery Rate angir en luftrenser sin evne til å eliminere luftbårne partikler fra luften. Vi skiller mellom tre ulike målinger.

Jo høyere tallene er, desto mer effektiv er luftrenseren til å fjerne respektive stoffer fra luften, som støv, pollen og røyk. Forbrukere bør velge en luftrenser med høy Clean Air Delivery Rate for å få den beste ytelsen. Hvis det kun er oppgitt et tall for luftrenseren er dette tallet gjennomsnittet av de tre overnevnte tallene (støv, pollen og røyk). 

Hvordan beregne CADR for dine behov?

Når man skal velge luftrenser er det utrolig viktig med rett CADR så dine behov blir tilstrekkelig dekket. Først og fremst må man tenke på størrelsen på rommet. Jo større rommet er, desto høyere Clean Air Delivery Rate behøves. 

En annen faktor å ta i betraktning er hvor mange luftskifter i timen man ønsker (Air Changes Per Hour). Hvis man ikke har allergi eller astma, vil 2 luftskifter i timen være tilstrekkelig. For allergikere og asmatikere, avgjøres rett antall luftskifter per time på basis av hvor store plager man opplever. Milde plager krever 2 luftskifter i timen, moderate plager krever 5 luftskifter i timen og alvorlige plage krever 7 luftskifter i timen. 

Du kan regne ut rett CADR for deg og din situasjon ved å multiplisere din romstørrelse i kvadratmeter med takhøyden din i meter, for så å multiplisere dette med ditt ønskelige antall luftskifter i timen. 

Romstørrelse * Takhøyde * Antall luftskifter i timen = CADR

CADR kalkulator

For å gjøre det enkelt for deg å finne riktig CADR, har vi laget en CADR kalkualtor. Fyll inn feltene og trykk på beregn for å se magien!Ingen produkter i handlekurven.

Hei.

Vi vil gi deg 10% avslag.