Ionisering

La negative ioner gi deg positive resultater

Ionisering

Hva er ionisering?

Ionisering anvendes hyppig i luftrensere og HVAC systemer for å forbedre luftkvaliteten og gi helsefordeler. Ionisering er en prosess der atomer eller molekyler mister eller får en eller flere elektroner, noe som resulterer i en elektrisk ladning. Ionisering kan oppstå på flere måter, inkludert ved eksponering for elektromagnetisk stråling som ultrafiolett stråling eller røntgenstråling, eller ved kollisjoner med andre partikler som elektroner eller protoner. Ved ionisering av luften, vil ionisering foregå ved eksponering for elektromagnetisk stråling. Ionisering av luften kan gi følgende fordeler, som vil utdypes etter de fem punktene: 

For det første, vil ionisering av luften korrigere ion-ubalansen i hjemmet ditt forårsaket av elektroniske apparater. For det andre, kan ionisering redusere antallet luftbårne forurensninger ved å binde disse partiklene til ioner, som følgelig faller ned på bakken. Partiklene kan så enkelt fjernes med en støvsuges. For det tredje, vil ionisering av luften, da det vil øke den gjennomsnittlige partikkelstørrelsen, gjøre de luftbårne forurensningene mindre farlige å puste inn og lettere for et filter å fange opp. Den totale renseeffektiviteten vil øke. For det fjerde, viser forskning at ionisering i en luftrenser kan øke søvnkvalitet, forbedre humør og bedre depresjon. Dette kan skyldes at ioner kan stimulere produksjonen av serotonin, som er en nevrotransmitter som påvirker humør og søvn. Les forskningsstudie publisert i National Library of Medicine.

Ionisering er en naturlig prosess

Sollys kan føre til ionisering av luften ved å ionisere molekyler som oksygen og nitrogen. Dette resulterer i dannelsen av en ionosfære rundt jorden, som beskytter oss mot skadelig stråling fra solen. Vannfall og bølger kan også føre til ionisering av luften ved at vannmolekyler blir splittet i mindre ioner. Dette kan føre til at luften rundt vannet føles friskere og renere. Lynnedslag kan også føre til et svært høy energiutslipp, noe som fører til ionisering av luften. Dette resulterer i dannelsen av et plasma, som er en samling av ioniserte partikler.

Ozonproduksjon

Ioniserende stråling kan føre til produksjonen av Ozon (O3) hvis ikke bølgelengden til den ultraviolette strålingen er kontrollert. Det er verdt å merke seg at ionisering bare produserer ozon ved en bestemt bølgelengde av ultrafiolett stråling. Maksimal ozonproduksjon skjer ved 185 nm, mens den starter ved 242 nm. Ozonproduksjonen avhenger også av konsentrasjonen av oksygenmolekyler og mengden ultrafiolett stråling. UVC lamper som benyttes i de fleste luftrensere og desinfeksjonslamper  har en aktiv bølgelengde på 254-280 nm. Les mer om ozon i luftrensere

Ofte stilte spørsmål

Ionisering på en luftrenser fungerer ved at enheten sender ut elektroner med høyspent elektrisk strøm, som skaper negative ioner. Disse negative ionene vil binde seg til positivt ladede partikler i luften, som for eksempel støv, pollen og røyk, og nøytralisere dem.

Å være ioniserende betyr at noe har tilstrekkelig energi til å fjerne eller legge til elektroner i et atom eller molekyl. Dette fører til dannelsen av ioner, som er ladede partikler.

Ingen produkter i handlekurven.

Hei.

Vi vil gi deg 10% avslag.