HEPA filter

Den internasjonale filtreringsstandarden

Bilde av to HEPA filter

Hva er et HEPA filter?

Et HEPA filter (forkortelse for High Efficiency Particulate Air Filter) er en luftfilter standard som skal fange opp minst 99,97% av partikler som støv, pollen, dyrehår, bakterier og virus på nedtil 0,3 mikrometer i størrelse. Partikler på 0,3 mikrometer (µm) i størrelse utgjør den største helsetrusselen for oss mennesker (MPPS, most penetrating particle size) og er uten et HEPA filter svært vanskelig å fange opp. De resterende 0,03% av luftbårne partikler som ikke et HEPA filter evner å fange opp, er på størrelsen 0,3 µm (MPPS). 

Et HEPA filter er en matte med tilfeldig arrangerte fibervev, laget av enten Polypropylene eller glassfiber. Fibervevet har vanligvis en diameter på 0,5-2 µm. De resterende 0,03% av luftbårne partikler som ikke et HEPA filter evner å fange opp, er på størrelsen 0,3 µm (MPPS, most penetrating particle size). 

Hvordan fungerer et HEPA filter?

Et HEPA-filter fungerer ved å fjerne partikler fra luften gjennom tre mekanismer: diffusjon, avskjæring og direkte kollisjon. 

Diffusjon

Den første mekanismen kalles diffusjon og stopper de små partiklene, helt ned til 0,3 mikrometer i størrelse. Partiklene av denne størrelsen er så små at de vil kollidere med gassmolekyler, som videre gir et  tilfeldig bevegelsesmønster, også kjent som brownske bevegelser. Bevegelsesmønsteret leder til at partiklene etterhvert blir fanget i mikrofibervevet. Mekanismen kalles diffusjon da HEPA fillteret utnytter diffusjonsprosessen mellom de uønskede partiklene og luftpartiklene. Les mer om diffusjon.

Avskjæring

Den andre mekanismen kalles avskjæring og stopper de mellomstore partiklene. Partiklene følger innledningsvis luftstrømmen inn i mikrofibervevet. I mikrofibervevet klarer ikke de mellomstore partiklene å følge luftpartiklenes vei gjennom filteret, da vekten deres er for stor til å foreta svingninger som er krappe nok. Mekanismen kalles avskjæring, da de mellomstore partiklene avskjæres fra luftpartiklene (luftstrømmen) gjennom filtergangen.

Kollisjon

Den tredje mekanismen kalles kollisjon og stopper de største partiklene, som hår og støv. Da de store partiklene er for store til å komme inn i mikrofibervevets trange ganger, vil de feste seg til HEPA filterets ytterste lag.

MPPS

MPPS står for “Most Penetrating Particle SIze”, eller på norsk “mest gjennomtrengende partikkelstørrelse”. For et HEPA-filter MPPS på 0,3 µm, hvilket betyr at partikler på denne størrelsen har størst sannsynlighet for å passere gjennom filteret. Grafen til høyre illustrerer dette ved å vise effektiviteten til et typisk HEPA-filter som funksjon av partikkelstørrelser. De partiklene som faktisk vil passere gjennom filteret vil være innen det illustrerte størrelsesområdet. 

Fraksjonell innsamlingseffektivitet og partikkelstørrelse i mikrometer

MERV, HEPA og ULPA

MERV, forkortelse av Minimum Efficiency Reporting Values, forteller oss hvor stor prosentandel av partikler på størrelse med 0,3-10,0 µm et filter klarer å fange opp. Denne standarden for luftfiltrering gir oss således en enkel måte å sammenligne effektiviteten til ulike filtre. Symbolet “≥” betyr mindre enn, mens symbolet “≥” betyr mindre enn eller lik. Selv om MERV, HEPA og ULPA er ulike standarder for luftfiltrering, vises de under i samme tabell for å gi en bedre oversikt over de ulike standardene sin filtreringseffektivitet. 

MERV Effektivitet
1-4 > 20% av 3,0-10,0 µm
5 ≥ 20% av 3,0-10,0 µm
6 ≥ 35% av 3,0-10,0 µm
7 ≥ 50% av 3,0-10,0 µm
8 ≥ 20% av 1,0-3,0 µm
≥ 70% av 3,0-10,0 µm
9 ≥ 35% av 1,0-3,0 µm
≥ 75% av 3,0-10,0 µm
10 ≥ 35% av 1,0-3,0 µm
≥ 75% av 3,0-10,0 µm
11 ≥ 20% av 0,3-1,0 µm
≥ 65% av 1,0-3,0 µm
≥ 85% av 3,0-10,0 µm
12 ≥ 35% av 0,3-1,0 µm
≥ 80% av 1,0-3,0 µm
≥ 90% av 3,0-10,0 µm
13 ≥ 50% av 0,3-1,0 µm
≥ 85% av 1,0-3,0 µm
≥ 90% av 3,0-10,0 µm
14 ≥ 75% av 0,3-1,0 µm
≥ 90% av 1,0-3,0 µm
≥ 95% av 3,0-10,0 µm
15 ≥ 85% av 0,3-1,0 µm
≥ 90% av 1,0-3,0 µm
≥ 95% av 3,0-10,0 µm
16 ≥ 95% av 0,3-1,0 µm
≥ 95% av 1,0-3,0 µm
≥ 95% av 3,0-10,0 µm
HEPA 13 ≥ 99,95% av 0,3-10,0 µm
HEPA 14 ≥ 99,995% av 0,3-10,0 µm
ULPA 15 ≥ 99.9995% av 0,3-10,0 µm
ULPA 16 ≥ 99.99995% av 0,3-10,0 µm
ULPA 17 ≥ 99.999995% av 0,3-10,0 µm

Bruksområder

HEPA-filter er en viktig teknologi innen filtrering av luft og partikler, og det har en rekke anvendelser i en rekke sektorer, fra helse- og medisinindustrien til bil- og flyindustrien.

Medisinsk

HEPA-filter er en viktig teknologi i medisinsk miljø, da det bidrar til å holde luften ren og redusere risikoen for smitte og infeksjoner. Filteret brukes i operasjonsrom, laboratorier, sykehusavdelinger og andre medisinske miljøer for å fjerne farlige partikler og mikroorganismer fra luften. På grunn av sin høye effektivitet i å fange opp små partikler, bidrar HEPA-filter til å sikre et trygt og rent arbeidsmiljø for helsepersonell og pasienter.

Støvsugere

HEPA-filter er en vanlig funksjon i støvsugere, og det bidrar til å forbedre luftkvaliteten i hjemmet ved å fange opp små partikler som pollen, støv og dyrehår. Filteret fungerer ved å fange opp partikler i støvposen eller i en egen filterenhet, og hindrer dem i å bli spredt ut i luften igjen. Dette gjør støvsugere med HEPA-filter spesielt egnet for personer med allergi eller andre luftveissykdommer, da det bidrar til å redusere eksponeringen for partikler som kan utløse symptomer.

Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)

HEPA-filter er ofte brukt i ventilasjonssystemer for å fjerne støv, røyk, pollen, og andre partikler fra luften. Innenfor VVS brukes HEPA-filtre i systemer som sirkulerer luft, inkludert klimaanlegg, varmepumper og luftrensere. Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC) blir anvendt for å gi en tilfredsstillende miljømessig opplevelse, og også for å opprettholde helsen i byer med høy forurensning. 

Kjøretøy

HEPA-filter blir stadig mer vanlig i kjøretøy, spesielt i biler og fly, for å forbedre inneluftkvaliteten og redusere risikoen for helseproblemer og generelt ubehag. I moderne fly går 40% av luften gjennom et HEPA filter, mens 60% av luften kommer utenfra. Tesla Model X var den første bilen i verden til å komme standard utstyrt med et HEPA filter. 

Historie

HEPA-filteret har en lang historie og har vært et viktig teknologisk gjennombrudd innen filtrering av luft og partikler. Utviklingen av HEPA-filteret kan spores tilbake til 1940-årene, da forskere ved Manhattan-prosjektet utviklet et filter for å beskytte forskere mot farlige partikler under produksjonen av atombomben. Dette filteret ble senere videreutviklet av forskere ved Lawrence Livermore National Laboratory, som oppfant filteret i sin nåværende form.

På 1950- og 1960-tallet ble HEPA-filter brukt i industrien for å filtrere ut farlige partikler og sikre trygge arbeidsforhold. I 1960-årene ble filteret tatt i bruk av NASA for å holde luften ren og sikre at astronautene hadde tilstrekkelig oksygen under oppdrag i verdensrommet. HEPA-filter ble senere brukt i renrom og andre kontrollerte miljøer for å opprettholde en høy grad av luftkvalitet.

Ofte stilte spørsmål

Det avhenger av bruken av filteret. Generelt anbefales det å skifte filter hver 6. til 12. måned. Hvis filteret er i konstant bruk eller det er mange partikler i luften, kan det være nødvendig å skifte det oftere. Det er alltid en god idé å følge produsentens anbefalinger. 

Ja, man kan vaske HEPA-filtre, men det avhenger av produsentens anbefalinger. Noen HEPA-filtre er designet for å kunne rengjøres og brukes igjen, mens andre skal erstattes når de har mistet filtreringsevnen. Les bruksanvisningen for å se om ditt HEPA-filter kan vaskes, og følg produsentens anvisninger nøye.

Man vasker et HEPA filter ved å fjerne filteret fra enheten, forsiktig skakke ut støvet, bruke en støvsuger, bruke en støvblåser og skylle filteret under rennenede vann. Vent til filteret er 100% tørt før du setter det inn i enheten igjen. Dette kan ta noen timer eller opptil en dag. Vær oppmerksom på at ikke alle HEPA filtre skal rengjøres på denne måten eller er egnet for rengjøring, så les alltid produsentens anbefalinger før du prøver å rengjøre et filter.

Et HEPA filter (High Efficiency Particulate Air) er et spesielt filter som er designet for å fange opp skadelige og uønskede luftpartikler med en renseeffektivitet på minst 99,97%. Vanlige filtre har en lavere effektivitet og fanger opp mindre partikler.

Ingen produkter i handlekurven.

Hei.

Vi vil gi deg 10% avslag.