Aktivt kullfilter

#1 bekjemper av gasser og vonde lukter

Aktivt kullfilter

Hva er et aktivt kullfilter?

Et aktivt kullfilter er en type filter som brukes til å fjerne forurensninger fra luft og vann gjennom adsorpsjon. Det er spesielt effektivt til å fjerne lukt og skadelige inhalerbare gasser fra luften, som benzenformaldehydnitrogenoksidersvoveldioksider og VOC (Volatile Organic Compounds). Et aktiv kullfilter er laget av små karbonbiter med høy porøsitet, som gir et stort overflateareal og en høy adsorpsjonskapasitet. Jo større overflaten til kullfiltret er, desto flere partikler kan fanges opp av kullfiltret. Aktiverte kullfiltre anvendes blant annet i luftrensere, støvsugere, ovner, kompostspann, søppeldunker.  

Produksjon

Produksjonen av aktivt kullfilter begynner vanligvis med karbonisering av organiske materialer som kokosnøttskall, tre eller kull. Karboniseringen skjer ved høye temperaturer og uten tilgang til oksygen. Dette produserer et karbon med høy porøsitet som er egnet til å brukes som filtermateriale.

Aktiveringen av karbonet er en viktig del av produksjonsprosessen. Dette gjøres ved å behandle karbonet med gasser eller kjemikalier, som gjennom økt porøsitet øker karbonets overflateareal. Et økt overflateareal, øker videre rommet som gass- og luktmolekyler kan feste seg til. Aktiveringsprosessen kan være enten fysisk eller kjemisk, avhengig av bruksområdet til filteret.

Når det er ferdig produsert og aktivert, kan det aktiverte kullstoffet settes inn i et filter og brukes til å fjerne forurensninger. Aktivt kullfilter har en høy adsorpsjonskapasitet og tetthet, som gjør det i stand til å fange opp blant annet gass- og luktmolekyler og holde dem fast. Filteret har også en lang gjennomsnittlig levetid og kan være en kostnadseffektiv løsning for å forbedre luftkvaliteten. I tillegg er aktivt kull et miljøvennlig alternativ til andre filtermaterialer, da det kan resirkuleres og gjenbrukes.

Hvordan fungerer et aktivt kullfilter?

Aktivt kullfilter brukes til å rense luften ved å adsorberer gasser og væsker til overflaten av det aktiverte kullet. Adsorpsjonen skjer ved at aktive kullfiltre utnytter dipol-dipol-krefter mellom forurensende partikler og det aktiverte kullet i filteret. Dipol-dipol-krefter er en type mellommolekylære krefter som oppstår mellom molekyler som har permanente dipoler. Dipoler er elektriske ladninger som er fordelt asymmetrisk i et molekyl, noe som resulterer i en positiv og en negativ ende. Når to molekyler med permanente dipoler nærmer seg hverandre, vil de positive og negative endene tiltrekke hverandre og danne en dipol-dipol-kraft.

Aktivt kullfilter består av små partikler av kull med en stor overflate og høyt porevolum. Partiklene i kullfiltret har permanente dipoler, og når luft passerer gjennom filteret, vil forurensende partikler som har permanente dipoler, bli tiltrukket til partiklene i kullfiltret ved hjelp av dipol-dipol-krefter.

Sammenlignet med andre typer filtre, som elektrostatiske filtre og HEPA-filtre, kan aktivt kullfilter være mer effektive til å fjerne visse typer forurensende stoffer fra luften, som vond lukt og giftige gasser. Imidlertid, har aktiverte kullfiltre en begrenset evne til å fjerne partikler som ikke har permanente dipoler, og kan derfor ikke erstatte andre typer filtre i visse situasjoner. En kombinasjon mellom HEPA filter og et aktivt karbonfilter anbefales for å forsikre om optimal renseeffektivitet. 

Bruksområder

Aktiverte kullfiltre er svært allsidige og brukes for rensing av luft og rensing av vann. 

Luft

Aktiverte kullfiltre har mange applikasjoner både i forretningsverden og i private hjem. I helseinstitusjoner og sykehus anvendes filterteknologien for å opprettholde god luftkvalitet og et sterilt og rent inneklima. Således holdes pasientene og de ansatte friske og smitte unngås så godt som mulig. I bilverksteder, industrianlegg, laboratorier og fabrikker produseres det ofte farlige kjemikalier og gasser som kan forårsake helseproblemer. Aktivt kullfilter brukes til å fjerne disse forurensningene fra luften og ivareta de ansattes helse og sikkerhet. 

Flyplasser har høy trafikk av fly, biler og mennesker, som kan forårsake utslipp av forurensninger som gasser og partikler. Aktiverte kullfiltre brukes i denne sammenheng til å adsorbere og fjerne disse forurensningene og opprettholde god luftkvalitet for alle som jobber på og reiser gjennom flyplassen. Aktive kullfiltre brukes også i hjemmet for å ventilere ut lukter, røyk og andre forurensninger som kan påvirke luftkvalitet og helse. Kjøkkenvifter, HVAC-systemer og luftrensere er tre kjente enheter som renser luften ved bruk av aktivt kullfilter. 

Vann

Aktivt karbonfilter brukes til rensing av vann ved å fjerne forurensninger som kan forpeste vannkvaliteten og kan føre til vond lukt og smak. Karbonfilteret er laget av porøst materiale som har en stor overflate og høy absorpsjonskapasitet. Når vannet passerer gjennom filteret, vil forurensninger som klor, pesticider og organiske forbindelser binde seg til overflaten av karbonet. Dette gir vannet en renere og friskere smak og lukt. Aktivt karbonfilter brukes både i stor skala, for rensing av drikkevann og avløpsvann, og i mindre skala, for eksempel i hjemmet, hvor det kan festes til springen eller installeres i en vannkoker eller annet utstyr som brukes til å varme opp vann.

Vedlikehold

For å sikre optimal ytelse og forlenge levetiden til et aktivt karbonfilter, er det viktig å følge riktig vedlikeholdsrutine. Det er generelt to metoder for vedlikehold av aktivt karbonfilter: regenerering og utskifting.

Regenerering av et aktivt karbonfilter innebærer å rense det eksisterende filtermaterialet ved å gjenopprette porestrukturen og adsorpsjonsegenskapene. Dette kan oppnås ved å vaske filteret med vann eller en spesiell regenereringsløsning. Prosedyren for regenerering kan variere avhengig av produsentens anbefalinger og type filter.

Hvis filteret ikke kan regenereres eller hvis det er for utslitt, må det skiftes ut med et nytt filter. Som en generell retningslinje anbefales det å bytte ut aktivt karbonfilteret hver 6-12 måned, avhengig av bruksområdet og graden av forurensning.

For å unngå unødvendig slitasje på filteret, er det også viktig å unngå eksponering for høye temperaturer, fuktighet og sterke kjemikalier. Dette kan svekke porestrukturen og redusere filterets effektivitet.

Ofte stilte spørsmål

Et aktivt kullfilter er et filter som fjerner forurensninger fra vann og luft gjennom utnyttelsen av egenskapene til aktivert kull.

Ja, aktivt karbonfilter og aktivt kullfilter er begreper som brukes om hverandre, men refererer til det samme. 

Et aktivt kullfilter bør byttes hver sjette måned, senest hvert år. Hvis ikke filteret erstattes vil renseeffektiviteten synke betraktelig. 

Ja, det må byttes hver sjette måned, senest hvert år. Hvis de ikke byttes vil de ikke klare å fjerne forurensningene som tiltenkt. 

Ja, aktiverte kullfiltre er svært effektive til å fjerne forurensninger fra både vann og luft. Av den grunn brukes hyppig de på tvers av industier og i private hjem. 

Et aktivt kullfilter er ikke bedre enn HEPA og er HEPA filter er ikke bedre enn et aktivt kullfilter. De fjerner forskjellige partikler og forurensninger fra luften og bør brukes sammen for å oppnå optimal effektivitet. 

Ingen produkter i handlekurven.

Hei.

Vi vil gi deg 10% avslag.